BachTribute

Festival Bachovej hudby

BachTribute 2021

Jubilejný 10. ročník

Trochu inak

Milí návštevníci a priatelia festivalu!

Sme radi, že po dvojročnej odmlke vám môžeme predstaviť jubilejný 10. ročník festival. Mrzí nás, že minulý rok sme nemohli usporiadať festival. Nechceli sme riskovať nikoho zdravie. Preto sme sa rozhodli, že tento jubilejný 10. ročník usporiadame, ale trochu inak. Festival bude prebiehať formou ONLINE. Festival bude prebiehať v dňoch 8. – 11. júla.

Tento ročník sa zameriame na výnimočného francúzskeho skladateľa Marcela Dupré a na dve jeho výnimočné skladby a to Krížová cesta, ktorú skomponoval na slová Paula Claudela a na Duprého skladbu Symphonie-Passion. Prečo Dupré? Tento rok uplynie 135 rokov od jeho narodenia a 50 rokov od jeho smrti. Zároveň 100 rokov od prvého uvedenia diela Symphonie-Passion.

Je nám cťou predstaviť vám našich umelcov a to Mária Budáčová, Marek Štrbák, Adam Stráňavský, Ján Bulla a Matúš Sliacky.

Budeme vám prinášať informácie nielen na našej webovej stránke, ale aj na FB stránke festivalu BachTribute.

Budeme radi, ak zostaneme aspoň online.

Program

 

8. 7. Adam Stráňavský (klavír)
9. 7. Marek Štrbák (organ)
10. 7. Ján Bulla (organ), Matúš Sliacky (organ)
11. 7. Mária Budáčová (organ), Marek Štrbák (organ)
Program

Video prekvapenie

Majka Budáčová nahrala pre náš festival skladbu od J. S. Bacha: Jesus bleibet meine Freude.

Prečo tento festival?

Prečo tento festival?

Vážení návštevníci, vitajte na našej webovej stránke festivalu BachTribute. Prečo práve BachTribute? Prečo Bach? Festival nesie meno po najväčšom skladateľovi z obdobia baroka Johanna Sebastiana Bacha. Jeho hudba, ktorá je neobyčajne bohatá na harmóniu prináša poslucháčom umelecké zážitky.  

Náš festival sa koná v meste Banská Štiavnica a v úžasnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Festival chcú ponúknuť širokú škálu Bachových diel od mladých interpretov. Festival ponúka najmä Bachovu hudbu, ale zameriava sa aj na diela iných skladateľov, ktorí čerpali z Bachovej hudby. Interpretmi sú mladí talentovaní študenti vysokých umeleckých škôl a na hlavný koncert, ktorý je vždy venovaný Bachovej hudby sú pozývaní známi pedagógovia z vysokých škôl zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Festival dáva príležitosť vyniknúť slovenským hudobníkom, ale aj zahraničným.  

BachTribute, Pocta Bachovi, chce priniesť svieži, nový pohľad na Bachovu hudbu a ukázať krásu jeho hudby, ktorá mu daná cez Najvyššieho. Priestory kostola sv. Kataríny Alexandrijskej sú tými mystickými momentmi, aby takto znela hudba baroka, hudba Johanna Sebastiana Bacha, hudba slávnych majstrov v podaní tých najlepších hudobníkov.  

Vitajte a staňte sa našimi ctenými hosťami! 

Prehľad interpretov

Adam  Stráňavský , klavír
Marek  Štrbák , organ
Matúš  Sliacky , organ
Mária  Budáčová , organ
Marek  Štrbák , organ

Celý zoznam

Kontaktujte nás

Phone :

0907 863 104

Email :

festival@bachtribute.sk

Address :

Banská Štiavnica, Slovensko